- NUMMER ETT INOM TELE/DATA-DOKUMENTERING

Vår historia

Elkoda Elektrokonsult Data AB − Grundades 1984 av Bert Wäring och Magnus Elgåker, med målet att ta fram en generell mjukvara för datorstyrd teleregistrering och dokumentation av fastighetsnät.

Första objektet som dokumenterades fullt ut med Elkoda Telecomp, som programmet hette på den tiden, var Jönköpings Läns Central Lasarett, sedermera Länssjukhuset Ryhov. Programmet Elkoda Telecomp, som då var DOS baserat, såldes i ett hundratal licenser, både till entreprenörer och förvaltare.

Några av de mer kända objekt som använde Elkoda Telecomp är: Bankhus 90 - SE-Bankens hus i Rissne, LM Ericsons fastigheter i Stockholm, Locum - flertalet av sjukhusen i Stockholm, Volvo Aero i Trollhättan... Ja - listan kunde varit mycket längre.

På tidigt nittiotal kom så Thomas Carlsson in i företaget, som första punkt anpassade han programmet för nätverk, förfinade flera program delar bl.a. schema-modulen och utskrifterna. Sedan kom en version 1997 anpassad för Windows-97.

Så strax innan millennium skiftet gick Thomas Carlsson in som delägare tillsammans med Bert Wäring, varvid en riktig Windows version påbörjades, den fick så småningom namnet : ELKODA 2000

I mitten av decenniet kom även de mindre versionerna: ELKODA 1000 och ELKODA 500. Strax därefter kom även Magnus Nilsson in som delägare, med tanken att ersätta Bert som närmade sig pension och idag är Bert enbart pensionär.

På slutet av decenniet fick vi en förfrågan från Prevas AB, som hade ett program som hette "Adress", att ta över deras kunder, då de inte hade för avsikt att fortsätta med detta. Så skedde och alla deras gamla kunder fick ett tidsbegränsat erbjudande om att gå över till Elkoda, vilket många valde att göra.

Idag utvecklar vi programmets design, funktioner och ändringar som släpps från bl.a. normkommittén. Även synpunkter och idéer från våra kunder är viktiga för oss.

 

Svenska

Vi använder HTML5 & CSS3

Visas därför bäst med exv. IExplorer 9, Firefox 10, Chrome 17, Safari 5.1 - eller senare.